ZNAKI TOWAROWE

ZNAK TOWAROWY - BURGER KING 1954-1999

ZNAKI TOWAROWE

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie służące do odróżniania towarów i usług danego przedsiębiorstwa od identycznych bądź podobnych towarów i usług konkurencji.

Nie sposób wymienić wszystkich form i miejsc, gdzie eksponowane są znaki towarowe. Żeby uzyskać na nie ochronę, muszą one spełniać jednocześnie dwa, łączne kryteria:

 • muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i/lub usług drugiego przedsiębiorstwa.

 • muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez urząd zajmujący się ochroną własności intelektualnej:

  - w Polsce przez Urząd Patentowy RP,
  - w Niemczech przez Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych (Das Deutsche Patent- und Markenamt - DPMA),
  - we Francji przez Narodowy Instytut Własności Przemysłowej [National Institute of Industrial Property – INPI]).

OZNACZENIA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Konwencjonalnymi znakami towarowymi są oznaczenia:

SŁOWNE

 • zawierające jeden lub kilka elementów słownych. Możliwa jest ochrona nazwy firmy, sloganu reklamowego, a nawet nazwa domeny internetowej.

Znaki słowne posiadają największą wartość, ponieważ mogą być i są chronione w dowolnej postaci przedstawieniowej, tj. chronią napis (jednowyrazowy, bądź kilkuwyrazowy) w każdej z możliwych form, czyli z dowolną grafiką, w tym z dowolnie zastosowanym rodzajem czcionki, z dowolnym stylem i krojem pisma, bez względu na wielkość liter, rozmieszczenie tych liter na powierzchni znaku, czy bez względu na zastosowaną kolorystykę napisu.

SŁOWNO-GRAFICZNE

 • oznaczenie składające się zarówno z elementów słownych, jak też z fantazyjnej, niebanalnej szaty graficznej, zawierającej jakiś wyróżniający element w postaci elementu graficznego, albo ornamentyki, czy charakterystycznej kombinacji kolorystycznej lub oznaczenie składające się wyłącznie z elementu słownego, jednak zawierającego jakiś wyróżniający się styl kroju pisma.

GRAFICZNE

 • chronią wyłącznie element graficzny (rysunek, bądź ornament), który funkcjonuje w obrocie gospodarczym niezależnie i posiada zdolność identyfikowania towarów lub usług jako pochodzących z konkretnego przedsiębiorstwa. Przy tym może być znany globalnie, albo lokalnie, przykładowo wśród mieszkańców danej aglomeracji miejskiej.

NIEKONWENCJONALNE OZNACZENIA

 • znakami towarowymi mogą być również niekonwencjonalne oznaczenia.