WZORY PRZEMYSŁOWE (DESIGN)

R. DEL NERO - BEER FAUCET - NO. 2,575,658
B.F. CONNER - JAR - NO. 2,076,549

CZYM JEST WZÓR PRZEMYSŁOWY?

Wzór przemysłowy to nowy, oryginalny przedmiot (lub jego część) wytworzony w sposób rzemieślniczy lub przemysłowy, o indywidualnym charakterze uzyskanym poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

CO MOŻEMY CHRONIĆ?

Jako wzór przemysłowy można chronić wyłącznie wygląd zewnętrzny produktu. Wzorami przemysłowymi określa się różnorodne produkty, będące zarówno przedmiotami codziennego użytku, jak również produktami designerskimi z pogranicza dzieł sztuki.

PRZYKŁADY:

 • długopisy,
 • zegarki,
 • biżuteria,
 • wyroby tekstylne,
 • wyroby galanteryjne,
 • sprzęt sportowy,
 • meble,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • zabawki.
 • opakowania,
 • wystrój wnętrz,
 • wzory samochodów,
 • logotypy,
 • symbole graficzne,
 • ornamentacje,
 • struktura i faktura materiału,
 • artykuły gospodarstwa domowego.
G. GIMERA ET AL - POCKET LIGHTER - NO. 2,032,695
H.E. HUNTER - STUDENT'S CHAIR - NO. 25,157

PO CO REJESTROWAĆ WZÓR PRZEMYSŁOWY?

Zarejestrowanie wzoru przemysłowego zabezpiecza przed podrabianiem go przez konkurentów. Tymczasem brak takiej rejestracji może doprowadzić do tego, że trudniejsze i bardziej kosztowne okaże się dochodzenie roszczeń. Ze względu przykładowo w oparciu o prawa autorskie.

Wzory, które zarejestrowano, należą do aktywów przedsiębiorstwa, ponieważ podnoszą tym samym jego wartość. Same wzory można zresztą ekonomicznie wycenić. Bez wątpienia mogą one później być przedmiotem sprzedaży lub licencji.

Ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić ważny element strategii marketingowej każdego przedsiębiorcy.

USŁUGI NASZEJ KANCELARII W ZAKRESIE OCHRONY WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH, OBEJMUJĄCĄ:

KONSULTACJE

 • dotyczące najkorzystniejszej formy ochrony praw klienta;

OPRACOWANIE

 • dokumentacji zgłoszeniowej, w tym redagowanie opisów wzorów przemysłowych i przygotowanie ilustracji wzorów w trybie krajowym i międzynarodowym;

ZGŁASZANIE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • do rejestracji w systemie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, wzorów wspólnotowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, wcześniej funkcjonującym jako Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz zgłaszanie wzorów przemysłowych w procedurze międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych w systemie administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie;

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ SPORNYCH

 • przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, sądami powszechnymi;

DOKONYWANIE ZMIAN

 • w rejestrach wzorów przemysłowych, prowadzonych przez Urząd Patentowy RP, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO);

SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH

 • w sprawach naruszeń praw wyłącznych wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji;

PROWADZENIE MEDIACJI

 • w sporach pozasądowych dotyczących naruszenia praw z rejestracji wzorów przemysłowych;

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW

 • cesji lub umów licencyjnych w odniesieniu do wzorów przemysłowych;

DOZOROWANIE

 • terminów i wysokości opłat związanych z uzyskaniem praw wyłącznych oraz utrzymaniem tych praw;