WALIDACJA PATENTU EUROPEJSKIEGO

T. CARROLL - PERMUTATION LOCK - NO. 1,092,474

WALIDACJA PATENTU EUROPEJSKIEGO

Aby ochrona patentu europejskiego była ważna i skuteczna, to po opublikowaniu decyzji o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym tenże patent musi zostać zatwierdzony (albo inaczej – aktywowany) w każdym z wybranych/wyznaczonych przez zgłaszającego krajów europejskich.

W ciągu 3 miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu ochrony patentowej (tzw. publikacja B1) - właściciel patentu europejskiego powinien złożyć w krajowych urzędach patentowych tych europejskich państw tłumaczenia zastrzeżeń w języku urzędowym danego państwa (przykładowo, jeśli zgłaszający wyznaczył Czechy, to w języku czeskim, jeśli wyznaczył Włochy, to w języku włoskim, jeśli wyznaczył Belgię – to w języku francuskim, bądź niemieckim, itd.).

W zależności od odpowiedniego prawa krajowego wnioskodawca może również być zobowiązany przez urzędy patentowe poszczególnych państw, bądź inne instytucje zajmujące się w tych państwach ochroną własności intelektualnej, do uiszczenia w określonym terminie opłat urzędowych.

Poniższy schemat demonstruje mechanizm walidacji patentu europejskiego przyznanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w poszczególnych krajach europejskich, wybranych /wyznaczonych przez zgłaszającego.