MONITOROWANIE

MONITOROWANIE

Od dnia 15 kwietnia 2016 r. – w wyniku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – nastąpiła zmiana procedury udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, w celu ujednolicenia jej z prawem unijnym.

Zgodnie z nową procedurą, niestety inne podmioty mogą zgłosić znaki towarowe identyczne/bardzo podobne do już zarejestrowanych i, co gorsza, znaki te mogą otrzymać ochronę, chyba że…

właściciel wcześniejszego znaku wniesie sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od publikacji informacji o zgłoszeniu nowego, kolidującego z jego prawami znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, identyczny lub podobny znak zostanie zarejestrowany, a jedyną metodą na wyeliminowanie znaku po jego rejestracji będzie jego unieważnienie, co wiąże się z koniecznością wszczęcia procedury unieważnienia znaku, która jest obarczona większym ryzykiem, bardziej czasochłonna i kosztowna.

Skąd właściciel znaku ma wiedzieć, czy ktoś zgłosił identyczny/bardzo podobny znak? Powinien monitorować swój świeżo zgłoszony znak – czyli sprawdzać, czy po dacie jego zgłoszenia pojawiły się oznaczenia identyczne lub podobne do jego znaku.

Ponadto, usługę monitoringu warto prowadzić w celu ochrony posiadanego już prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, ponieważ daje ona możliwość wykrycia oraz eliminowania oznaczeń konkurujących ze znakiem towarowym przedsiębiorcy, które zostały zgłoszone do jednego z Urzędów ds. Własności Przemysłowej w celu uzyskania ochrony, a także w celu monitorowania działań konkurencji.

Nasza kancelaria oferuje następujące rodzaje monitoringu:

  • monitoring na terenie Polski
  • monitoring na terenie Unii Europejskiej
  • monitoring ogólnoświatowy
  • monitoring w wybranym kraju/krajach

Rekomendujemy także przeprowadzenie badania znaku towarowego przed jego zgłoszeniem, gdyż dzięki temu można ustalić czy istnieją jakieś wcześniejsze chronione oznaczenia i co za tym idzie, czy są podmioty, które mogą złożyć sprzeciw wobec rejestracji oznaczenia, które chcemy zgłosić jako znak towarowy i już na tym etapie wprowadzić zmiany, które wyeliminują ryzyko złożenia sprzeciwu przez osoby trzecie.

Ponadto, przeprowadzenie badania umożliwia dokonanie takich zmian znaku, by oznaczenie, które ostatecznie zostanie zgłoszone, nie wchodziło w zakres wcześniej zgłoszonych czy zarejestrowanych znaków.