POLITYKA PRYWATNOŚCI

R. DEL NERO - BEER FAUCET - NO. 2,575,658

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

Spowodowało to konieczność dostosowania naszych usług do nowych przepisów. Proszę zapoznaj się ze szczegółowymi zapisami – klauzulami informacyjnymi, które znajdziesz w udostępnionym obok załączniku.