KANCELARIA

PATENTOWA

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie wykonuje wszelkie usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w tym między innymi:

 

doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych, obrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona prawno-autorska);

 

badania stanu ochrony prawnej w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych (dysponujemy komputerowymi bazami danych, na bieżąco aktualizowanymi);

badania i opinie w zakresie zdolności patentowej wynalazków, zdolności ochronnej wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

 

zgłaszanie do ochrony za granicą (PCT, Patent Europejski, Międzynarodowa Rejestracja Znaków Towarowych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego porozumienia, Znaki Towarowe Unii Europejskiej, Wzory Przemysłowe Unii Europejskiej);

 

walidacja patentów europejskich;

 

ściganie naruszeń praw wyłącznych i z tytułu nieuczciwej konkurencji (sporządzamy opinie prawne, wystosowujemy w imieniu naszych klientów listy ostrzegawcze, pozwy sądowe, bierzemy udział w postępowaniu sądowym, w pertraktacjach między stronami sporów itd.);

 

obrona zgłoszeń przed zarzutami Urzędu Patentowego co do ich zdolności ochronnej, występowanie w sporach przed UP RP i/lub Sądami Administracyjnymi o unieważnienie praw wyłącznych lub uznanie ich za wygasłe;

 

przygotowywanie umów cesji lub umów licencyjnych na stosowanie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, udział w negocjacjach warunków umów;

 

sporządzanie wniosków dotyczących zmian wpisów w rejestrach patentowych, rejestrach wzorów użytkowych i przemysłowych oraz rejestrach znaków towarowych;

 

czynności związane z utrzymywaniem ochrony patentowej w tym dozorowanie terminów wnoszenia opłat okresowych;

 

Monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych w celu wykrycia potencjalnych sytuacji kolizyjnych i zagrożeń oraz składania sprzeciwów;
(więcej nt. monitorowania znajdziesz tutaj)

 

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji związanej z prawami własności intelektualnej.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019.  All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

PRAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
I INNE

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie wykonuje wszelkie usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w tym między innymi:

 

doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych, obrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona prawno-autorska);

 

badania stanu ochrony prawnej w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych (dysponujemy komputerowymi bazami danych, na bieżąco aktualizowanymi);

badania i opinie w zakresie zdolności patentowej wynalazków, zdolności ochronnej wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

 

zgłaszanie do ochrony za granicą (PCT, Patent Europejski, Międzynarodowa Rejestracja Znaków Towarowych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego porozumienia, Znaki Towarowe Unii Europejskiej, Wzory Przemysłowe Unii Europejskiej);

 

walidacja patentów europejskich;

 

ściganie naruszeń praw wyłącznych i z tytułu nieuczciwej konkurencji (sporządzamy opinie prawne, wystosowujemy w imieniu naszych klientów listy ostrzegawcze, pozwy sądowe, bierzemy udział w postępowaniu sądowym, w pertraktacjach między stronami sporów itd.);

 

obrona zgłoszeń przed zarzutami Urzędu Patentowego co do ich zdolności ochronnej, występowanie w sporach przed UP RP i/lub Sądami Administracyjnymi o unieważnienie praw wyłącznych lub uznanie ich za wygasłe;

 

przygotowywanie umów cesji lub umów licencyjnych na stosowanie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, udział w negocjacjach warunków umów;

 

sporządzanie wniosków dotyczących zmian wpisów w rejestrach patentowych, rejestrach wzorów użytkowych i przemysłowych oraz rejestrach znaków towarowych;

 

czynności związane z utrzymywaniem ochrony patentowej w tym dozorowanie terminów wnoszenia opłat okresowych;

 

Monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych w celu wykrycia potencjalnych sytuacji kolizyjnych i zagrożeń oraz składania sprzeciwów;
(więcej nt. monitorowania znajdziesz tutaj)

 

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji związanej z prawami własności intelektualnej.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt:
AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

PRAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
I INNE

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie wykonuje wszelkie usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w tym między innymi:

 

doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych, obrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona prawno-autorska);

 

badania stanu ochrony prawnej w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych (dysponujemy komputerowymi bazami danych, na bieżąco aktualizowanymi);

badania i opinie w zakresie zdolności patentowej wynalazków, zdolności ochronnej wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

 

zgłaszanie do ochrony za granicą (PCT, Patent Europejski, Międzynarodowa Rejestracja Znaków Towarowych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego porozumienia, Znaki Towarowe Unii Europejskiej, Wzory Przemysłowe Unii Europejskiej);

 

walidacja patentów europejskich;

 

ściganie naruszeń praw wyłącznych i z tytułu nieuczciwej konkurencji (sporządzamy opinie prawne, wystosowujemy w imieniu naszych klientów listy ostrzegawcze, pozwy sądowe, bierzemy udział w postępowaniu sądowym, w pertraktacjach między stronami sporów itd.);

 

obrona zgłoszeń przed zarzutami Urzędu Patentowego co do ich zdolności ochronnej, występowanie w sporach przed UP RP i/lub Sądami Administracyjnymi o unieważnienie praw wyłącznych lub uznanie ich za wygasłe;

 

przygotowywanie umów cesji lub umów licencyjnych na stosowanie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, udział w negocjacjach warunków umów;

 

sporządzanie wniosków dotyczących zmian wpisów w rejestrach patentowych, rejestrach wzorów użytkowych i przemysłowych oraz rejestrach znaków towarowych;

 

czynności związane z utrzymywaniem ochrony patentowej w tym dozorowanie terminów wnoszenia opłat okresowych;

 

Monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych w celu wykrycia potencjalnych sytuacji kolizyjnych i zagrożeń oraz składania sprzeciwów;
(więcej nt. monitorowania znajdziesz tutaj)

 

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji związanej z prawami własności intelektualnej.

 

KANCELARIA  PATENTOWA

WZORY
PRZEMYSŁOWE
(DESIGN)

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie wykonuje wszelkie usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w tym między innymi:

 

doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych, obrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona prawno-autorska);

 

badania stanu ochrony prawnej w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych (dysponujemy komputerowymi bazami danych, na bieżąco aktualizowanymi);

badania i opinie w zakresie zdolności patentowej wynalazków, zdolności ochronnej wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

 

zgłaszanie do ochrony za granicą (PCT, Patent Europejski, Międzynarodowa Rejestracja Znaków Towarowych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego porozumienia, Znaki Towarowe Unii Europejskiej, Wzory Przemysłowe Unii Europejskiej);

 

walidacja patentów europejskich;

 

ściganie naruszeń praw wyłącznych i z tytułu nieuczciwej konkurencji (sporządzamy opinie prawne, wystosowujemy w imieniu naszych klientów listy ostrzegawcze, pozwy sądowe, bierzemy udział w postępowaniu sądowym, w pertraktacjach między stronami sporów itd.);

 

obrona zgłoszeń przed zarzutami Urzędu Patentowego co do ich zdolności ochronnej, występowanie w sporach przed UP RP i/lub Sądami Administracyjnymi o unieważnienie praw wyłącznych lub uznanie ich za wygasłe;

 

przygotowywanie umów cesji lub umów licencyjnych na stosowanie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, udział w negocjacjach warunków umów;

 

sporządzanie wniosków dotyczących zmian wpisów w rejestrach patentowych, rejestrach wzorów użytkowych i przemysłowych oraz rejestrach znaków towarowych;

 

czynności związane z utrzymywaniem ochrony patentowej w tym dozorowanie terminów wnoszenia opłat okresowych;

 

Monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych w celu wykrycia potencjalnych sytuacji kolizyjnych i zagrożeń oraz składania sprzeciwów;
(więcej nt. monitorowania znajdziesz tutaj)

 

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji związanej z prawami własności intelektualnej.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT