KANCELARIA

PATENTOWA

Wzór przemysłowy to nowy, oryginalny przedmiot (lub jego część) wytworzony w sposób rzemieślniczy lub przemysłowy, o indywidualnym charakterze uzyskanym poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Jako wzór przemysłowy można chronić wyłącznie wygląd zewnętrzny produktu. Wzorami przemysłowymi określa się różnorodne produkty, będące zarówno przedmiotami codziennego użytku, jak również produktami designerskimi z pogranicza dzieł sztuki, począwszy od  długopisów, zegarków czy biżuterii, poprzez wyroby tekstylne, wyroby galanteryjne, sprzęt sportowy, artykuły gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, zabawki, opakowania, wystrój wnętrz, wzory samochodów, strukturę i fakturę materiału, aż po logotyp, symbol graficzny, ornamentację czy opakowanie.

Zarejestrowanie wzoru przemysłowego zabezpiecza przed podrabianiem go przez konkurentów. Brak takiej rejestracji może doprowadzić do tego, że trudniejsze i bardziej kosztowne okaże się dochodzenie roszczeń. Na przykład w oparciu o prawa autorskie.

Wzory, które zarejestrowano, należą do aktywów przedsiębiorstwa, podnosząc tym samym jego wartość. Same wzory można zresztą ekonomicznie wycenić. Mogą one później być przedmiotem sprzedaży lub licencji.

W związku z tym ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić ważny element strategii marketingowej każdego przedsiębiorcy.

 

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony wzorów przemysłowych, obejmującą:

 • konsultacje dotyczące najkorzystniejszej formy ochrony praw klienta;
 • przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej danego wzoru przemysłowego pod kątem oceny, czy wzór ten nie koliduje z już zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi oraz czy spełnia określone wymogi – tj. czy jest nowy (a więc czy nie został już udostępniony publicznie) i czy jest oryginalny, posiada indywidualny charakter;
 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie wzorów przemysłowych do rejestracji w systemie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, jako wzory wspólnotowe w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, do 23 marca 2016 funkcjonującym jako Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz w procedurze międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych w systemie administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie;
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, sądami powszechnymi;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych;
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach naruszeń praw wyłącznych wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie mediacji w sporach pozasądowych dotyczących naruszenia praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
 • przygotowanie umów cesji lub umów licencyjnych w odniesieniu do wzorów przemysłowych;
 • dozorowanie terminów opłat związanych z uzyskaniem oraz utrzymaniem praw wyłącznych.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019.  All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

WZORY PRZEMYSŁOWE
(DESIGN)

Wzór przemysłowy to nowy, oryginalny przedmiot (lub jego część) wytworzony w sposób rzemieślniczy lub przemysłowy, o indywidualnym charakterze uzyskanym poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Jako wzór przemysłowy można chronić wyłącznie wygląd zewnętrzny produktu. Wzorami przemysłowymi określa się różnorodne produkty, będące zarówno przedmiotami codziennego użytku, jak również produktami designerskimi z pogranicza dzieł sztuki, począwszy od  długopisów, zegarków czy biżuterii, poprzez wyroby tekstylne, wyroby galanteryjne, sprzęt sportowy, artykuły gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, zabawki, opakowania, wystrój wnętrz, wzory samochodów, strukturę i fakturę materiału, aż po logotyp, symbol graficzny, ornamentację czy opakowanie.

Zarejestrowanie wzoru przemysłowego zabezpiecza przed podrabianiem go przez konkurentów. Brak takiej rejestracji może doprowadzić do tego, że trudniejsze i bardziej kosztowne okaże się dochodzenie roszczeń. Na przykład w oparciu o prawa autorskie.

Wzory, które zarejestrowano, należą do aktywów przedsiębiorstwa, podnosząc tym samym jego wartość. Same wzory można zresztą ekonomicznie wycenić. Mogą one później być przedmiotem sprzedaży lub licencji.

W związku z tym ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić ważny element strategii marketingowej każdego przedsiębiorcy.

 

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony wzorów przemysłowych, obejmującą:

 • konsultacje dotyczące najkorzystniejszej formy ochrony praw klienta;
 • przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej danego wzoru przemysłowego pod kątem oceny, czy wzór ten nie koliduje z już zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi oraz czy spełnia określone wymogi – tj. czy jest nowy (a więc czy nie został już udostępniony publicznie) i czy jest oryginalny, posiada indywidualny charakter;
 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszanie wzorów przemysłowych do rejestracji w systemie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, jako wzory wspólnotowe w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, do 23 marca 2016 funkcjonującym jako Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz w procedurze międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych w systemie administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie;
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, sądami powszechnymi;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych;
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach naruszeń praw wyłącznych wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie mediacji w sporach pozasądowych dotyczących naruszenia praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
 • przygotowanie umów cesji lub umów licencyjnych w odniesieniu do wzorów przemysłowych;
 • dozorowanie terminów opłat związanych z uzyskaniem oraz utrzymaniem praw wyłącznych.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt:
AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

WZORY PRZEMYSŁOWE
(DESIGN)

KANCELARIA  PATENTOWA

WZORY
PRZEMYSŁOWE
(DESIGN)

Wzór przemysłowy to nowy, oryginalny przedmiot (lub jego część) wytworzony w sposób rzemieślniczy lub przemysłowy, o indywidualnym charakterze uzyskanym poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Jako wzór przemysłowy można chronić wyłącznie wygląd zewnętrzny produktu. Wzorami przemysłowymi określa się różnorodne produkty, będące zarówno przedmiotami codziennego użytku, jak również produktami designerskimi z pogranicza dzieł sztuki, począwszy od  długopisów, zegarków czy biżuterii, poprzez wyroby tekstylne, wyroby galanteryjne, sprzęt sportowy, artykuły gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, zabawki, opakowania, wystrój wnętrz, wzory samochodów, strukturę i fakturę materiału, aż po logotyp, symbol graficzny, ornamentację czy opakowanie.

Zarejestrowanie wzoru przemysłowego zabezpiecza przed podrabianiem go przez konkurentów. Brak takiej rejestracji może doprowadzić do tego, że trudniejsze i bardziej kosztowne okaże się dochodzenie roszczeń. Na przykład w oparciu o prawa autorskie.

Wzory, które zarejestrowano, należą do aktywów przedsiębiorstwa, podnosząc tym samym jego wartość. Same wzory można zresztą ekonomicznie wycenić. Mogą one później być przedmiotem sprzedaży lub licencji.

W związku z tym ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić ważny element strategii marketingowej każdego przedsiębiorcy.

 

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony wzorów przemysłowych

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT