KANCELARIA

PATENTOWA

Znaki towarowe służą do odróżniania towarów i usług danego przedsiębiorstwa od podobnych towarów i usług konkurencji.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie spełniające powyższą funkcję, w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony znaków towarowych, obejmującą:

 • badanie zdolności ochronnej znaków towarowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych krajowych, międzynarodowych i unijnych oraz zgłaszanie ich do ochrony w trybie krajowym, międzynarodowym lub unijnym;
 • dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą, w tym opłat związanych z uzyskaniem, utrzymaniem i odnawianiem praw wyłącznych;
 • dokonywanie stosownych czynności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO);
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi (WSA, NSA);
 • doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie listów ostrzegawczych do naruszycieli praw wyłącznych na znaki towarowe i podmiotów prowadzących nieuczciwą konkurencję;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych;
 • przygotowywanie umów w zakresie znaków towarowych, w tym umów cesji oraz umów licencyjnych;
 • monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych, przeglądanie rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych/regionalnych pod względem naruszania praw do znaków towarowych Klienta;
 • sporządzanie sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych krajowych i unijnych.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019.  All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

ZNAKI
TOWAROWE

Znaki towarowe służą do odróżniania towarów i usług danego przedsiębiorstwa od podobnych towarów i usług konkurencji.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie spełniające powyższą funkcję, w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

 

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony znaków towarowych, obejmującą:

 • badanie zdolności ochronnej znaków towarowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych krajowych, międzynarodowych i unijnych oraz zgłaszanie ich do ochrony w trybie krajowym, międzynarodowym lub unijnym;
 • dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą, w tym opłat związanych z uzyskaniem, utrzymaniem i odnawianiem praw wyłącznych;
 • dokonywanie stosownych czynności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO);
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi (WSA, NSA);
 • doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie listów ostrzegawczych do naruszycieli praw wyłącznych na znaki towarowe i podmiotów prowadzących nieuczciwą konkurencję;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych;
 • przygotowywanie umów w zakresie znaków towarowych, w tym umów cesji oraz umów licencyjnych;
 • monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych, przeglądanie rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych/regionalnych pod względem naruszania praw do znaków towarowych Klienta;
 • sporządzanie sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych krajowych i unijnych.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt:
AR COMPRINT

KANCELARIA  PATENTOWA

ZNAKI
TOWAROWE

Znaki towarowe służą do odróżniania towarów i usług danego przedsiębiorstwa od podobnych towarów i usług konkurencji.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie spełniające powyższą funkcję, w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

 

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony znaków towarowych.

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT