KANCELARIA

PATENTOWA

Wynalazkami i wzorami użytkowymi są nowatorskie rozwiązania o charakterze technicznym, będące wynikiem ludzkiej inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności.

Wynalazek, poza nowością w skali światowej, musi spełniać jeszcze dwa kryteria – posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika dla znawcy danej dziedziny, w sposób oczywisty, ze znanego stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Z kolei wzór użytkowy musi być rozwiązaniem użytecznym, dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

 

 

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych, obejmującą:

 • porady w zakresie możliwości uzyskania patentu na wynalazek;
 • porady w zakresie możliwości uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • badanie zdolności patentowej, określanie stanu techniki w bazach krajowych i międzynarodowych;
 • przygotowanie opinii dotyczących zdolności patentowej;
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków w trybie:

– krajowym w Urzędzie Patentowym RP,

– patentów europejskich (EP) w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),

– zgłoszeń międzynarodowych (PCT) w Biurze Międzynarodowym WIPO;

 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej  wzorów użytkowych;
 • sporządzanie odpowiedzi na postanowienia i decyzje Urzędu Patentowego RP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego dotyczące ustawowych przeszkód do udzielenia patentu lub prawa ochronnego;
 • walidacja patentów europejskich w Polsce i innych krajach należących do konwencji o patencie europejskim;
 • wprowadzanie zgłoszeń międzynarodowych PCT do fazy krajowej w Polsce i innych krajach europejskich;
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz odpowiedzi na takie listy osób trzecich;
 • sporządzanie pozwów sądowych w sprawach naruszeń patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz odpowiedzi na takie pozwy osób trzecich i pism procesowych;
 • prowadzenie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RP do sądów administracyjnych oraz udział w postępowaniu przed tymi sądami;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w rejestrach patentowych i rejestrach wzorów użytkowych;
 • prowadzenie mediacji w sporach pozasądowych dotyczących naruszenia patentów oraz praw ochronnych;
 • przygotowanie umów cesji lub umów licencyjnych w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych;
 • dozorowanie terminów opłat związanych z uzyskaniem oraz utrzymaniem praw wyłącznych.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019.  All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

WYNALAZKI

/ WZORY UŻYTKOWE

Wynalazkami i wzorami użytkowymi są nowatorskie rozwiązania o charakterze technicznym, będące wynikiem ludzkiej inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności.

Wynalazek, poza nowością w skali światowej, musi spełniać jeszcze dwa kryteria – posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika dla znawcy danej dziedziny, w sposób oczywisty, ze znanego stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Z kolei wzór użytkowy musi być rozwiązaniem użytecznym, dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

 

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych, obejmującą:

 • porady w zakresie możliwości uzyskania patentu na wynalazek;
 • porady w zakresie możliwości uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • badanie zdolności patentowej, określanie stanu techniki w bazach krajowych i międzynarodowych;
 • przygotowanie opinii dotyczących zdolności patentowej;
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków w trybie:

– krajowym w Urzędzie Patentowym RP,

– patentów europejskich (EP) w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),

– zgłoszeń międzynarodowych (PCT) w Biurze Międzynarodowym WIPO;

 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej  wzorów użytkowych;
 • sporządzanie odpowiedzi na postanowienia i decyzje Urzędu Patentowego RP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego dotyczące ustawowych przeszkód do udzielenia patentu lub prawa ochronnego;
 • walidacja patentów europejskich w Polsce i innych krajach należących do konwencji o patencie europejskim;
 • wprowadzanie zgłoszeń międzynarodowych PCT do fazy krajowej w Polsce i innych krajach europejskich;
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz odpowiedzi na takie listy osób trzecich;
 • sporządzanie pozwów sądowych w sprawach naruszeń patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz odpowiedzi na takie pozwy osób trzecich i pism procesowych;
 • prowadzenie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RP do sądów administracyjnych oraz udział w postępowaniu przed tymi sądami;
 • sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w rejestrach patentowych i rejestrach wzorów użytkowych;
 • prowadzenie mediacji w sporach pozasądowych dotyczących naruszenia patentów oraz praw ochronnych;
 • przygotowanie umów cesji lub umów licencyjnych w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych;
 • dozorowanie terminów opłat związanych z uzyskaniem oraz utrzymaniem praw wyłącznych.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt:
AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

WYNALAZKI

/ WZORY UŻYTKOWE

KANCELARIA  PATENTOWA

WYNALAZKI

/ WZORY UŻYTKOWE

Wynalazkami i wzorami użytkowymi są nowatorskie rozwiązania o charakterze technicznym, będące wynikiem ludzkiej inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności.

Wynalazek, poza nowością w skali światowej, musi spełniać jeszcze dwa kryteria – posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika dla znawcy danej dziedziny, w sposób oczywisty, ze znanego stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Z kolei wzór użytkowy musi być rozwiązaniem użytecznym, dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT