RZECZNIK PATENTOWY

A.B. BRANDER - MORTAR BOARD CAP - NO. 1,934,114

Kim jest rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy to osoba, która jest absolwentem uczelni technicznej, dającej tytuł magistra inżyniera lub absolwentem studiów magisterskich na kierunku prawnym, i która - w ramach studiów podyplomowych - ukończyła 3-letnią aplikację rzecznikowską, dającą dodatkową wiedzę interdyscyplinarną, w tym specjalizację w dziedzinie prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa własności przemysłowej, a zarazem ogólną wiedzę dotyczącą różnych dziedzin techniki (w tym m.in. w zakresie mechaniki, elektrotechniki, chemii, biologii, medycyny) oraz umiejętności w sporządzaniu dokumentacji technicznych, doradztwa w kwestiach zasad uczciwej konkurencji, prawa autorskiego i w oparciu o nabytą wiedzę i umiejętności świadczy kompleksową pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w wąskiej dziedzinie prawa, jaką jest własność przemysłowa.