KANCELARIA PATENTOWA
BARBARA GOŁĘBNIAK-KUTZNER

KANCELARIA PATENTOWA BARBARA GOŁĘBNIAK-KUTZNER: ZAKRES USŁUG

DORADZTWO

 • w zakresie ochrony własności intelektualnej (ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych, obrona przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją, ochrona prawno-autorska);

BADANIA STANU OCHRONY PRAWNEJ

 • w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych – w tym badanie aktualnego statusu cudzych praw wyłącznych i zakresu nienaruszalności cudzych praw wyłącznych;

ZGŁOSZENIA W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

 • w zakresie zdolności patentowej wynalazków, zdolności ochronnej wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

BADANIA I OPINIE

 • w zakresie zdolności patentowej wynalazków,
 • zdolności ochronnej wzorów użytkowych i znaków towarowych
 • oraz zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

ZGŁASZANIE DO OCHRONY ZA GRANICĄ

 • znaków towarowych do EUIPO w celu uzyskania praw z rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej (tzw. znaków unijnych),
 • znaków towarowych do WIPO w celu uzyskania praw z międzynarodowej rejestracji znaków towarowych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia,
 • wzorów przemysłowych Unii Europejskiej (tzw. wspólnotowych wzorów przemysłowych),
 • patentów europejskich oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej PCT.

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW

 • cesji lub umów licencyjnych na stosowanie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, udział w negocjacjach warunków umów;
 • czynności związane z utrzymywaniem ochrony patentowej
  w tym dozorowanie terminów wnoszenia opłat okresowych;
 • sporządzanie wniosków dotyczących zmian wpisów w rejestrach patentowych, rejestrach wzorów użytkowych, rejestrach wzorów przemysłowych i rejestrach znaków towarowych;

WYCENA

 • wartości przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów, znaków towarowych);

OBRONA ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

 • przed zarzutami co do ich zdolności ochronnej;

OBRONA ZGŁOSZEŃ

 • przed zarzutami Urzędu Patentowego RP co do ich zdolności ochronnej, występowanie w sporach przed Urzędem Patentowym RP i/lub Sądami Administracyjnymi o unieważnienie praw wyłącznych lub uznanie ich za wygasłe;

ŚCIGANIE NARUSZEŃ

 • praw wyłącznych i z tytułu nieuczciwej konkurencji (sporządzamy opinie prawne, wystosowujemy w imieniu naszych klientów listy ostrzegawcze, pozwy sądowe, bierzemy udział w postępowaniu sądowym, w pertraktacjach między stronami sporów itd.);

WALIDACJA PATENTÓW EUROPEJSKICH

 • UWAGA! Uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku, na który został udzielony patent europejski, wymaga jego walidacji, czyli aktywowania prawa do ochrony tego patentu na terytorium kraju należącego do Konwencji o Patencie Europejskim. Musi to nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji [publikacja B1] decyzji o udzieleniu patentu europejskiego;